CHÍNH THỨC MỞ BÁN

KHÓA ĐÀO TẠO HLV YOGA

► GIẢM 50% CHO 30 HỘI VIÊN ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN

► TỪ SỐ 0 ĐẾN THÀNH NGHỀ SAU 2 THÁNG

► ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÓ GIÁ TRỊ TOÀN QUỐC

► CAM KẾT 100% CÓ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

CHÍNH THỨC MỞ BÁN

KHÓA ĐÀO TẠO HLV CÁ NHÂN

học boxing quận 10 Exciter Sports Cao Thắng

► GIẢM 50% CHO 30 HỘI VIÊN ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN

► TỪ SỐ 0 ĐẾN THÀNH NGHỀ SAU 2 THÁNG

► ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÓ GIÁ TRỊ TOÀN QUỐC

► CAM KẾT 100% CÓ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

CHÍNH THỨC MỞ BÁN

KHÓA ĐÀO TẠO HLV YOGA

► GIẢM 50% CHO 30 HỘI VIÊN ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN

► TỪ SỐ 0 ĐẾN THÀNH NGHỀ SAU 2 THÁNG

► ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÓ GIÁ TRỊ TOÀN QUỐC

► CAM KẾT 100% CÓ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

CHÍNH THỨC MỞ BÁN

KHÓA ĐÀO TẠO HLV CÁ NHÂN

học boxing quận 10 Exciter Sports Cao Thắng

► GIẢM 50% CHO 30 HỘI VIÊN ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN

► TỪ SỐ 0 ĐẾN THÀNH NGHỀ SAU 2 THÁNG

► ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÓ GIÁ TRỊ TOÀN QUỐC

► CAM KẾT 100% CÓ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI